Časté dotazy.

Kdy potkám na chatu nejvíc diváků? Jak dlouho obvykle trvá soukromá show? Kolik času mám na chatu trávit?

Udělejte první krok »

F.A.Q.

Nejobvyklejší dotazy a odpovědi na ně

Kdo bude můj zaměstnavatel a opravdu to jen takhle přes internet funguje?

Provozovatelem livechatu je lucemburská společnost Duodecad IT Services Luxembourg S.à r.l.. Pracovat budete pro největší erotický livechat na světě Bongacams.com, který existuje již téměř 2 desítky let a za tu dobu se zde jako účinkující registrovalo už téměř 100 000 lidí z celého světa. Vydělané peníze vyplácí spolehlivě každých 14 dní různými metodami.

Kdy je ten nejlepší čas být online na livechatu? Kdy chodí na chat nejvíc diváků?

Díky existenci různých časových pásem nebudete mít o diváky nikdy nouzi, chat Bongacams navštěvuje každý den přes 1 milion návštěvníků z celého světa. Obecně nejlukrativnější čas na chatování je doba, kdy je v USA odpoledne a večer a tj. orientačně od 21 do 9 hodin ráno našeho času.

Kolik času denně je vhodné na livechatu trávit?

Čím víc času online, tím lépe a tím rychleji se i vypracujete nahoru. Na základě zkušeností ostatních modelek minimální doba, kterou je vhodné na chatu pravidelně trávit online jsou 3 hodiny. Nejúspěšnější modelky tráví online každý den i přes 8 hodin.

Mohu na livechatu pracovat i jako muž?

Ano, na livechatu úspěšně pracují i muži, i když největší poptávka je po ženách a párech ukazujících živý sex. Takže pro muže je finančně výhodnější pracovat v páru s partnerkou.

Jak dlouho trvá placená soukromá show?

Průměrná délka privátní show je 10 - 20 minut. Je to však velmi různé, hlavně pravidelní návštěvníci, kteří si vás oblíbí, v placené show vydrží třeba i několik hodin.

Jakou nastavit cenu za show?

Drtivá většina modelek na Bongacams má cenu za minutu na $2 - $3. Cenu po skončení promotion period nastavte na $2 a s narůstajícím počtem pravidelných diváků postupně zkoušejte po $0.5 navyšovat. Svou cenu automaticky také navýšíte používáním VibraToy (o $1/min) a obousměrného zvuku (až o $2/min).

Jak moc dobře musím umět anglicky?

Angličtina je na chatu hlavní jazyk, ale lze si vystačit s jejími základy. Komunikace na livechatu není povětšinou nijak složitá, navíc součástí chatovacího programu JasminCam je překladač.

Musím výdělky z livechatu danit? Co vše musím platit, když chci mít daně v pořádku?

Při práci na livechatu vám vzniká povinnost podat daňové přiznání k dani z příjmů fyzických osob. Zde uvádíte Vaše veškeré zdanitelné příjmy, tj. i příjmy ze závislé činnosti (ze zaměstnání, máte-li ještě i jinou práci), i příjmy plynoucí ze zahraničí. Příjmy ze závislé činnosti dokládáte potvrzením od zaměstnavatele.

Placení DPH záleží od toho, jak intenzivně tuto činnost (livechat) budete vykonávat. Pokud byste byla osobou povinnou k dani dle zákona o DPH (viz. níže), stala byste se osobou identifikovanou k dani s povinností registrace, následně byste podávala mj. také souhrnná hlášení. Pokud se však nejedná o činnost soustavnou, ale jen občasnou, DPH se na Vás nevztahuje.

Trochu složitěji - pokud máte bydliště ve smyslu § 2 zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) pouze na území České republiky, jste daňovým rezidentem České republiky. Jako daňový rezident České republiky máte v České republice tzv. neomezenou daňovou povinnost, tj. daňovou povinnost vztahující se na veškeré Vaše (celosvětové) příjmy, jejichž zdanění v České republice nebrání mezinárodní smlouva. V případě příjmů plynoucích z Lucemburska by mohla být zdanitelnost příjmů v tom kterém státě  dotčena Smlouvou mezi Českou republikou a Lucemburským velkovévodstvím o zamezení dvojímu zdanění a zabránění daňovému úniku v oboru daní z příjmu (č. 51/2014 Sb.m.s., dále jen „Smlouva“). Rozhodné může být i to, v jakém státě jsou služby zákazníkům poskytovány. Povinnosti poplatníka v souvislosti se zdaněním příjmů v České republice i právo státu na zdanění příjmu se mohou lišit v závislosti na tom, jestli je činnost vykonávána jako samostatná činnost (podnikání) nebo jako závislá činnost (zaměstnání). Příjmy poplatníka z podnikání mohou být zdanitelné i v druhém smluvním státě, pokud jsou dosahovány prostřednictvím stálé provozovny, která mu tam vznikla (viz čl. 5 a 7 Smlouvy). V takovém případě se k zamezení dvojího zdanění ve státě daňové rezidence aplikuje článek Vyloučení dvojího zdanění příslušné smlouvy o zamezení dvojího zdanění. Nicméně ke vzniku stálé provozovny ve druhém státě je nutné splnění podmínky fyzické přítomnosti poplatníka v druhém státě, což v případě služeb poskytovaných výhradně prostřednictvím internetu nebývá splněno. Pokud jde o daňové povinnosti v České republice v souvislosti se zdaněním příjmů z podnikání, poplatník má registrační povinnost k dani z příjmů fyzických osob (§ 39 zákona), na konci zdaňovacího období mu nejspíš vznikne povinnost podat daňové přiznání (§ 38g zákona), a to za všechny druhy jeho příjmů (včetně příjmů ze zaměstnání). O příjem z podnikání, resp. ze samostatné činnosti ve smyslu § 7 zákona, se může jednat i v případě, že se jedná o činnost provozovanou bez živnostenského nebo jiného oprávnění. Při plnění daňových povinností se postupuje podle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. Přihláška k registraci k dani z příjmů se podává u místně příslušného správce daně, místní příslušnost správce daně z příjmů se řídí adresou trvalého pobytu (§ 13 daňového řádu). Zároveň upozorňujeme, že obecně v souvislosti s podnikáním nevznikají poplatníkům jen povinnosti se zdaněním příjmů, ale v závislosti na okolnostech konkrétního případu též povinnosti na jiných daních (DPH apod.), i s daněmi nesouvisející, zejména pak oznamovací povinnost a povinnost platit pojistné na zdravotní a sociální pojštění. 

publish